آموزش صدای کیک درام – Kick Drum

آموزش صدای کیک درام – Kick Drum

 

 

آموزش صدای کیک درام – Kick Drum . صدای کیک کلاسیک ( یا کیک درام کلاسیک ) تقلیدی از صدای کیک درام در ساز درام یا ماشین درام می باشد.این صدا یکی از راحت ترین و مهم ترین صداهای بیت باکس است.این روش رایج ترین راه ساخت صدای کیک درام توسط انسان است.این متد اولین بار توسط بیت باکسر هایی مثل Doug E. Fresh and Buffy در دهه 1980 استفاده شد.در آواشناسی ، صدای کلاسیک درام یک نوع صدای دولبه منعطف است.این یعنی این که این صدا به این صورت تولید می شود که کاملا دو لب بسته شود و به ارتعاش درآورده شوند همراه با شلیک هوا ! صدای کیک درام به این صورت تولید می شود که بعد از بستن دولب آن هارا با شلیک هوا به ارتعاش درآوریم !

در توافقنامه آواشناسی بین المللی (the International Phonetic Alphabet (IPA همانند  قواعد و استاندارد نشانه گذاری بیت باکس Beatbox Notation (SBN از حرف بی انگلیسی {B} استفاده می شود.

 

آموزش صدای کیک درام - Kick Drum
آموزش صدای کیک درام – Kick Drum

 

چگونه انجام می شود ؟

راحت ترین راه ساخت صدای کیک درام تلفظ حرف بی انگلیسی همراه با فشار هوای دهان به بیرون است

فت تونی می گوید : برای ایجاد این صدا باید کلمه بوووو  “BOOO” را بگوییم. سپس صدای اوووو  “OOO” را به صدای بووه “BUH” می رسانیم.

این مراحل را یا فشار آوردن بین لب ها انجام می دهیم و صدای کیک درام نواخته می شود.

برای بلندتر و قوی تر کردن صدا لازم است صدا  و لب هایتان را هنگام نواختن فشرده تر کنید

در دفعات اول طبیعی است که ارتعاش لب کم وصدا ضعیف باشد ام با تمرین قوی خواهد شد.

آموزش صدای کیک درام توسط KRNFX

در این آموزش بیت باکسر معروف کره ای به شما آموزش خواهد داد که چونه صدای کیک درام – Kick drum را بنوازید.

همینطور آموزش صدای ای دیگر را آموزش داده که شما می توانید با کلیک بر روی لینک پایین مشاهده کنید.

این مطلب را ببینید – مجموعه آموزش بیت باکس توسط KRNFX