آموزش صدای کیک درام – Kick Drum

آموزش صدای کیک درام - Kick Drum

آموزش صدای کیک درام – Kick Drum

 

 

آموزش صدای کیک درام – Kick Drum . صدای کیک کلاسیک ( یا کیک درام کلاسیک ) تقلیدی از صدای کیک درام در ساز درام یا ماشین درام می باشد.این صدا یکی از راحت ترین و مهم ترین صداهای بیت باکس است.این روش رایج ترین راه ساخت صدای کیک درام توسط انسان است.این متد اولین بار توسط بیت باکسر هایی مثل Doug E. Fresh and Buffy در دهه 1980 استفاده شد.در آواشناسی ، صدای کلاسیک درام یک نوع صدای دولبه منعطف است.این یعنی این که این صدا به این صورت تولید می شود که کاملا دو لب بسته شود و به ارتعاش درآورده شوند همراه با شلیک هوا ! صدای کیک درام به این صورت تولید می شود که بعد از بستن دولب آن هارا با شلیک هوا به ارتعاش درآوریم !

ادامه خواندن “آموزش صدای کیک درام – Kick Drum”