آموزش صدای کی اسنر – K Snare

آموزش کی اسنر

آموزش صدای کی اسنر در بیت باکس :

آموزش صدای کی اسنر خب در این قسمت به آموزش صدای کی اسنر می پردازیم ، صدای کی اسنر یکی از مهمترین صدای های بیت باکس است و انواع مختلفی دارد و مهترین آن ها Inward و Outward است.

انواع صدای Snare عبارت است از :   Outward K Snare  ,Spit Snare , Inward K Snare , Cough Snare , Beat Rhino Snare

برای یادگیری انواع Snare لازم است ابتدا صدای کلاسیک رو فرا بگیرید و سپس برای حرفه ای تر شدن صداهای دیگه رو هم بیاموزید.

صدای اسنر یکی از صداهای ضروری و مهم بیت باکس می باشد و جذابیت زیادی به بیت می بخشد و البته نوعی ضرب محصوب می شود.

در توافقنامه آواشناسی بین المللی (the International Phonetic Alphabet (IPA همانند قواعد و استاندارد نشانه گذاری بیت باکس (Beatbox Notation (SBN

از حرف تی انگلیسی {K} برای این صدا استفاده می شود.

آموزش کی اسنر
آموزش کی اسنر

 

نحوه نواختن صدای کی اسنر K Snare: